KARANG TARUNA

NONAMAJABATN DALAM DINAS (PEKERJAAN)ALAMAT RT/RWJABATAN DALAM KEPENGURUSANSK KEPALA DESAPERIODE
1RAMONO HIDAYATWIRASWASTART.08/RW.04KetuaSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
2SAHURIWIRASWASTART.03/RW.01Wakil KetuaSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
3ANDI RIYANTOWIRASWASTART.04/RW.05SekretarisSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
4RIZKA SETIAJIWIRASWASTART.03/RW.04Waki SekretarisSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
5EDI SUPRIYANTOWIRASWASTART.07/RW.02BendaharaSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
6TOTO SUGIARTOWIRASWASTART07/RW.04Wakil BendaharaSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
A.SEKSI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN      
7HANIF TRIANA RAHMAWATIWIRASWASTART.01/RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
8PARIKHINWIRASWASTART.06/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
9SAMSUL ARIFINWIRASWASTART.09/RW.03ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
10ZAKIYATUN NAFI’AHWIRASWASTART.03/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
11AIMATUN UVA ATMAINAHWIRASWASTART.02/RW.05ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
B.SEKSI BIDANG USAHA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL      
12SAIFUL BAHRIWIRASWASTART.04/RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
13YESI PURNAMA SARIBIDANRT.08/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
14ATI UTAMIWIRASWASTART.09/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
15DIMAS ALIF AVIANTOWIRASWASTART.03/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
16ZAENUR NAKDISWIRASWASTART,07/RW.05ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
C.SEKSI BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA      
17USWATUN KHASANAHWIRASWASTART.01/RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
18NINDA EKA PNWIRASWASTART.04/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
19RISVI NURDIANTOWIRASWASTART.03/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
20SONI SETIAWANWIRASWASTART.03/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
D.SEKSI BIDANG KEROHANIAN DAN PEMBINAAN      
21PENJI PRIBANAWIRASWASTART03.RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
22ROFIQUL HUDAWIRASWASTART02/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
23DESI SAPTANINGSIHWIRASWASTART.04/RW.03ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
24HANIF NUROKHIMWIRASWASTART.05/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
25UMI ATIQOHGURURT09/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
E.SEKSI BDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA      
26ABDUL MU’ISWIRASWASTART.03/RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
27EKA YULIASIHWIRASWASTART.01/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
28AKYAR BASUKIWIRASWASTART.0 /RW.03ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
29M.RIPAI YUSUFWIRASWASTART.05/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
30MUHTASINWIRASWASTART.08/RW.05ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
F.SEKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP      
31ROMLIWIRASWASTART.08/RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
32SONI RISKIWIRASWASTART.08/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
33MUHAMMAD SUHEMWIRASWASTART.07/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
34MUHAMMAD FAOZANWIRASWASTART.02/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
       
G.SEKSI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA KEMITRAAN      
35TINASUSWANTIWIRASWASTART.02/RW.01KOORDINATORSK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
36JAENAL ABIDIN BIN DA’IMWIRASWASTART.04/RW.02ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
37PAWANG PERMATAWIRASWASTART.07/RW.03ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
38ALI IMRONWIRASWASTART.03/RW.04ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022
39NUR ISMAWATIWIRASWASTART.09/RW.05ANGGOTASK.141/ 9/Tahun 2019 TGL.06 -05-20192019 S/D 2022